Körkortsteori – vad är det?

Körkortsteori är samlingsnamnet på den teori som ligger till grund för att man ska kunna klara teoriprovet och sin uppkörning för körkort. I korthet kan man säga att det helt enkelt handlar om att kunna trafikregler, vägmärken och andra saker som har att göra med hur man säkert framför bil i trafiken. Körkortsteori är alltså den teoretiska grunden som teoriprovet vilar på.

Man kan i princip dela in körkortsteorin i fem olika kategorier, och dessa är: Personliga förutsättningar, Miljö, Fordonskännedom och manövrering, Trafiksäkerhet, Trafikregler.

Personliga förutsättningar handlar om saker som rör nykterhet, trötthet, bruk av mobiltelefon och andra liknande saker som rör dina förutsättningar att framföra en bil på ett trafiksäkert sätt. Bland annat handlar det om att avstå från alkohol dagen innan man kör bil, att man inte ska köra trött, hur man känner igen olika trötthetstecken, hur ens förmåga påverkas av trötthet, alkohol och droger, liksom vad som händer om man t.ex. pratar i mobilen samtidigt som man kör.

Denna del av körkortsteorin lär dig alltså hur olika yttre förutsättningar påverkar din bilkörning.

Miljö rör, precis som namnet låter, alla miljöfrågor och miljövänlig körning. Exempel på detta är bland annat hur du kan köra mer miljövänligt, vilka skador olika typer av utsläpp gör på miljön, vad olika bränslen har för miljöpåverkan, vilken utrustning för bilar som minskar negativ miljöpåverkan, risker med till exempel katalysatorer och liknande frågor.

Denna del av körkorsteorin behandlar alltså främst miljöpåverkan och hur man kan minska den.

Fordonskännedom och manövrering är den delen av körkortsteorin som lär dig allt om ditt fordon. När det gäller bil handlar det om saker som att veta var man fyller på bromsvätska, spolarvätska, motorolja och liknande. Man får också lära sig saker som rör manövrering, d.v.s. hur fordonet beter sig.

När det kommer till Trafiksäkerhet och Trafikregler för att klara sitt körkortsprov handlar det först och främst om att bevis att man känner till att trafikregler och har goda kunskaper i vad ett trafiksäkert beteende innebär. Detta är den absolut största delen av körkortsteorin och förmodligen det som de allra flesta tänker på direkt när de hör ordet körkortsteori.

Det finns en mängd olika regler att ta i beaktande – du har högerregeln (lämna företräde åt bilar på din högra sida), utfartsregeln (om du kör ut från parkering, bensinmack eller liknande måste du lämna företräde), svängningsregeln (om du svänger får du inte hindra trafiken, även cykel- och gångtrafik, d.v.s. du måste lämna företräde åt alla cyklister och fotgängare som korsar gatan du ska svänga in på, liksom åt all trafik som kommer framifrån om du själv ska svänga vänster) och en rad andra regler.

Hand i hand går också trafiksäkerhet – hur du kör trafiksäkert och hur du bör reagera i olika situationer. Trafiksäkerheten påverkas ju av en mängd olika faktorer. Några vanliga faktorer vid bilolyckor är ju just ouppmärksamhet/slarv, för hög hastighet och liten körvana. En annan sak som inverkar är vägens kvalitet – faktiskt så är motorvägen den allra säkraste vägen, trots att hastigheten är hög och många bilar som kör samtidigt. Farligast är däremot mindre vägar som är sämre underhållna, kurviga och där väderleksförhållandena ofta är sämre.

Trafikregler och trafiksäkerhet behandlar alltså allt som rör regler och säkerhet när du sitter bakom ratten.

Hur ska man då lära sig all denna körkortsteori? Om detta kan du forstsätta läsa i vår artikel Körkorsteori – studietips!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *